Ban giám đốc

Danh sách Ban giám đốc

                               

 

Bà Nguyễn Tường Phượng
Chức vụ: Giám đốc công ty
Bằng cấp chuyên môn: Quản lý và điều hành nhiều tổ chức và tập đoàn lớn tại VN
Số năm kinh nghiệm: 25+ năm

 

Bà Linh Thị Bích Huệ
Chức vụ: Phó Giám đốc Dịch vụ trường học