Ban giám hiệu

Danh sách Ban giám hiệu

    
Bà Vũ Thị Diệu Lý
Chức vụ: Hiệu trưởng trường TH&THCS
Bằng cấp chuyên môn:Cử nhân Hóa Toán
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
Số năm kinh nghiệm: 34+ năm
                                                                                                      
Bà Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ: Thành viên Ban Giám hiệu trường TH&THCS - Phụ trách Đời sống học đường Tiểu học - Tổ trưởng tổ Toán Tiểu học
Bằng cấp: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục.
Số năm kinh nghiệm: 11 năm

 

Bà Phạm Thu Ngọc
Chức vụ: Thành viên Ban Giám Hiệu trường TH&THCS, Phụ trách Chuyên môn Tiểu học
Bằng cấp chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 
Số năm kinh nghiệm: 8 năm

  

 

Bà Đặng Thu Hương
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng trường TH&THCS
Bằng cấp chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục
Trường Học viện quản lý giáo dục
Số năm kinh nghiệm: 10+ năm

  

 

Bà Nguyễn Thị Tâm Hiền
Chức vụ: Thành viên Ban Giám Hiệu THCS, Phụ trách Đời sống học đường THCS 
Bằng cấp chuyên môn:  Thạc sỹ Ngữ văn
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Số năm kinh nghiệm: 7 năm

  

Bà Nguyễn Ly Lan
Chức vụ: Thành viên Ban Giám Hiệu THCS, Phụ trách Nội chính.
Bằng cấp: Cử nhân Quan hệ Quốc tế - Học viện Ngoại giao Việt Nam.
Số năm kinh nghiệm: 11 năm
                                                    
Bà Phạm Thị Minh An
Chức vụ: Hiệu trưởng trường THPT
Bằng cấp chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội 
Số năm kinh nghiệm: 25+ năm
 

  

 

Bà Nguyễn Hồng Duyên
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng THPT, Phụ trách Đời sống học đường THPT Trưởng khoa Xã hội
Bằng cấp chuyên môn:  Thạc sỹ Văn học Việt Nam
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số năm kinh nghiệm: 9 năm
                                                                            
Bà Nguyễn Hạnh Chi
Chức vụ: Thành viên Ban Giám hiệu THPT - Trưởng văn phòng Tư vấn Đại học, Du học và Hướng nghiệp
Bằng cấp: Thạc sỹ Điều hành Quản trị Kinh doanh Quốc tế (ieMBA), AIT.
Số năm kinh nghiệm: 16+ năm
                                                                                          
Bà Bùi Trà My
Chức vụ: Thành viên Ban Giám hiệu THPT - Phụ trách Đời sống học đường THPT - Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội THPT 
Bằng cấp: Thạc sỹ Xã hội học (Đh London), Cử nhân Báo chí & Truyền thông.
Số năm kinh nghiệm: 7+
                                                                
Ông Trần Quốc Dân
Chức vụ: Thành viên Ban Giám hiệu THPT - Phụ trách chuyên môn THPT - Tổ trưởng Tổ Toán THPT. Bằng cấp: Thạc sỹ Toán học

                Số năm kinh nghiệm: 15+ 

 

 
                        
Bà Đỗ Thị Bảo Linh
Chức vụ: Thành viên Ban Giám hiệu THPT - Phụ trách Nội chính
Bằng cấp: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Số năm kinh nghiệm: 25+