Báo cáo sản phẩm với hình thức hội nghị khoa học

Học sinh lớp 8T1 đã tổ chức một hình thức báo cáo sản phẩm theo hình thức mới.

Thay vì báo cáo sản phẩm với hình thức bài viết hay thuyết trình đơn thuần, học sinh lớp 8T1, năm học 2015-2016 đã tổ chức một Hội nghị khoa học với tên gọi: 

THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATMOSPHERIC SCIENCES AND APPLICATION TO AIR QUALITY. 

Đây là hoạt động học tập môn Hóa học về chủ đề "Không khí", nghiên cứu về điều kiện sống trên Trái đất, sao Hỏa và sao Kim; từ đó so sánh và đưa ra giải pháp (giả tưởng & kiến thức) nhằm cải thiện cuộc sống của con người. Tham luận của nhóm học sinh: Hoàng Nhi, Hải Yến, Hoàng Hà được đánh giá cao về khả năng tư duy và đầu tư nghiên cứu.