Chương trình LiFE

Chương trình LiFE – Learning in Fostering Environment

Chương trình LiFE – Learning in Fostering Environment

LiFE - Chương trình Phát triển Con người được thiết kế nhằm mục tiêu tạo ra môi trường thúc đẩy học sinh trở thành những CON NGƯỜI NHÂN VĂN ra quyết định độc lập và trách nhiệm trong những bối cảnh khác nhau dựa trên hệ giá trị nền tảng và căn cứ khoa học.
HS lớp 10 đi thực địa tìm hiểu Thực phẩm hữu cơ

HS lớp 10 đi thực địa tìm hiểu Thực phẩm hữu cơ

Trong phân môn Dinh dưỡng – Nấu ăn lớp 10, chúng tôi không chỉ được thực hành nấu nhiều món Âu mà còn học được những giá trị làm nên một món ăn ngon.
Học sinh Olympia gây quỹ gần 150 triệu cho Quỹ bốn mùa yêu thương

Học sinh Olympia gây quỹ gần 150 triệu cho Quỹ bốn mùa yêu thương

Các bạn học sinh Olympia gây quỹ gần 150 triệu cho Quỹ bốn mùa yêu thương.
Học sinh Olympia thực tập tại nhà hàng 4 sao

Học sinh Olympia thực tập tại nhà hàng 4 sao

Là 3 trong 17 nhóm nghề tại Career Fair, nhóm nghề Kinh doanh, Dịch vụ, Nấu ăn đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại nhà hàng The Forest.
Bạn dùng bao nhiêu máy móc mỗi ngày

Bạn dùng bao nhiêu máy móc mỗi ngày

Một ngày có 24 giờ đồng hồ. Vậy mà theo thống kê mới nhất tại trường PTLC Olympia, trung bình mỗi ngày một học sinh lớp 10 có hơn 25 giờ đồng hồ sử ...