Hội đồng chuyên môn

 

                                            
Ông Nguyễn Văn Cường 
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng chuyên môn
Bằng cấp chuyên môn:  Tiến sỹ Khoa học giáo dục, ĐH Postdam, CHLB Đức.
Số năm kinh nghiệm:
40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục,
15 năm tư vấn quốc tế về phát triển chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học, đào tạo – bồi dưỡng giáo viên, CBQLGD;
kiểm định và đánh giá chất lượng trong các dự án đổi mới giáo dục của WB, ADB.

 

 

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
Chức vụ: Ủy viên thường trực HĐCM - Phụ trách Đảm bảo chất lượng giáo viên Bằng cấp chuyên môn:
- Thạc sĩ Ngôn ngữ gốc La tinh
- Thạc sĩ sư phạm Đức ngữ
Trường Đại học Kỹ thuật & Tổng hợp Dresden - CHLB Đức Đại sư trường Kỹ thuật & Tổng hợp Dresden - CHLB Đức tại Việt Nam
Số năm kinh nghiệm: 11 năm

 

Bà Đinh Thị Thanh Bình 
Chức vụ: Ủy viên thường trực HĐCM – Phụ trách Quản lý chất lượng nhà trường
Bằng cấp chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Số năm kinh nghiệm: 14+ năm

 

Bà Phương Hoài Nga 
Chức vụ: Ủy viên thường trực HĐCM - Phụ trách Đảm bảo Chất lượng dạy học và Giáo dục, GĐ Chương trình LiFE
Bằng cấp chuyên môn: Thạc sỹ Tâm lý học trẻ em và vị thành niên, Đại học Toulouse II - Le Mirail, Pháp
Số năm kinh nghiệm: 13+ năm
 

 

Bà Vũ Thị Diệu Lý
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐCM, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS
Bằng cấp chuyên môn: Cử nhân Hóa Toán, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
Số năm kinh nghiệm: 39 năm

Bà Trần Thị Thúy Liên 
Chức vụ: Ủy viên thường trực HĐCM - Phụ trách Đảm bảo Chất lượng dạy học và giáo dục.
Bằng cấp: Cử nhân sư phạm vật lý, nguyên Hiệu trưởng trường PT Thực nghiệm.
Số năm kinh nghiệm: 41+ năm

                   Bà Trần Thị Thanh Tâm 
                   Chức vụ: Ủy viên thường trực, HĐCM - Phụ trách Đảm bảo Môi trường học tập và làm việc, văn hóa nhà trường, Thư ký HĐCM
Bằng cấp: Th.S khoa học Thông tin và Thư viện, ĐH Simmos, M.A, USA, Cử nhân Quan hệ Quốc tế.
Số năm kinh nghiệm: 15+ năm