Học phí & chính sách phí năm học 2020-2021

 
Năm học 2019-2020 đã hoàn thành một nửa chặng đường. Có thể nói trong 14 năm hoạt động, trường Olympia chưa bao giờ có một năm học đặc biệt như vậy. Chỉ trong vòng 7 tháng qua, nhà trường phải cùng các cha mẹ học sinh vượt qua nhiều sự cố chưa từng có: ô nhiễm không khí do cháy Nhà máy phích nước Rạng Đông, ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà do xả thải trái phép và Dịch viêm đường hô hấp do COVID-19. Qua nhiều sự cố, nhà trường đã khẳng định năng lực giảng dạy và vận hành ổn định trong hoàn cảnh liên tục biến đổi.
 

Để có thể phản ứng nhanh và thích ứng hiệu quả như vậy là do nhà trường luôn nhận được sự giúp đỡ về thông tin, tư vấn và chuyên gia từ cộng đồng Phụ huynh trong từng tình huống. Mặc dù dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhà trường luôn tin tưởng cộng đồng giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh Olympia sẽ một lần nữa chứng minh khả năng vượt thử thách của mình.

Olympia hiểu rằng những biến động khách quan không chỉ ảnh hưởng tới nhà trường mà còn gây xáo trộn lớn tới cuộc sống gia đình Quý phụ huynh. Đặc biệt, dịch COVID-19 đã và đang tác động tiêu cực lên từng gia đình ở tất cả khía cạnh sức khỏe, tâm lý và kinh tế. Để chia sẻ khó khăn của Quý phụ huynh trong bối cảnh bất ổn kinh tế xã hội hiện nay, Nhà trường quyết định không tăng học phí năm học 2020-2021. Chúng tôi hi vọng chính sách ổn định học phí này sẽ thể hiện thiện chí của Nhà trường với cộng đồng phụ huynh Olympia. Mời quý vị xem thông tin:

Quý Phụ huynh vui lòng tham khảo Biểu phí và Chính sách phí của năm học 2020-2021.
 
QUY ĐỊNH THANH TOÁN
 
Học phí và các khoản phí thanh toán bằng Đồng Việt Nam theo hình thức tiền mặt, thẻ hoặc chuyển khoản.
• Thanh toán bằng tiền mặt/ thanh toán bằng thẻ: tại Phòng Kế Toán, Tầng 1, Trường PTLC Olympia.
• Thanh toán bằng chuyển khoản: Theo thông tin tài khoản tại Thông báo Học phí hàng năm của Nhà trường cho từng học sinh.
Lệnh thanh toán bằng chuyển khoản cần ghi rõ họ tên học sinh, ngày sinh, lớp và các khoản mục nộp.
Nhà trường không chịu trách nhiệm nếu không quyết toán được trong trường hợp Phụ huynh không ghi rõ hoặc ghi sai các thông tin trên khi nộp tiền bằng chuyển khoản hoặc khi lỗi do ngân hàng
Người nộp tiền chịu trách nhiệm trả phí ngân hàng
• Phụ huynh ký xác nhận vào bản thông báo học phí và nộp lại cho phòng kế toán nhà trường khi nộp tiền.