Hội học sinh

GIỚI THIỆU


Hội học sinh Olympia - The Olympia Schools Student Government Organization (SGO) là tổ chức đại diện cho học sinh với mục đích xây dựng văn hóa Olympia, nâng cao tinh thần và truyền tải những thông điệp tích cực trong cộng đồng học sinh.

Hội học sinh cũng là cầu nối giữa học sinh và nhà trường, lắng nghe, thu thập ý kiến và giải quyết các vấn đề của học sinh về học tập, đời sống học đường, hoạt động sự kiện.

Đứng đầu Hội học sinh là Ban điều hành Hội học sinh với vai trò là những người thủ lĩnh, dẫn dắt và truyền cảm hứng cùng học sinh trong trường xây dựng văn hóa Olympia.


CẤU TRÚC BAN ĐIỀU HÀNH SGO 2019 - 2020

  • Chủ tịch SGO
Thủ lĩnh công việc, điều phối chung các dự án của SGO. Chủ trì các cuộc họp, quản lý và làm việc trực tiếp với các vị trí còn lại trong SGO
 
Thủ lĩnh tinh thần, truyền cảm hứng, khơi gợi sức sáng tạo và tinh thần làm việc cho các thành viên SGO & HS toàn trường
 
Đại diện cho cộng đồng học sinh Olympia và là người phát ngôn chính thức của SGO trước toàn trường, với GVNV, HĐQT, BGH
 
  • Phó chủ tịch 
Điều phối chung các dự án của SGO, quản lý và làm việc trực tiếp với các vị trí còn lại trong SGO
 
Truyền cảm hứng, khơi gợi sức sáng tạo & tinh thần làm việc cho các thành viên SGO & HS toàn trường
 
Giữ vai trò của Chủ tịch trong việc chủ trì cuộc họp, phát ngôn chính thức của SGO khi Chủ tịch vắng mặt
 
  • Trưởng ban Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức điều phối các chiến dịch truyền thông do SGO chủ trì
 
Tham vấn & duyệt nội dung các thông điệp của SGO tới HS, với GVNV, HĐQT, BGH
 
Xây dựng văn hoá giao tiếp, truyền thông tích cực giữa các Olympians
 
  • Trưởng ban Sự kiện
Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức điều phối các sự kiện do SGO chủ trì
 
Lên kế hoạch các sự kiện của SGO và đảm bảo các đầu việc được thực hiện đúng, đầy đủ
 
Xây dựng văn hoá tự chủ, dấn thân giữa các Olympians
 
  • Trưởng ban Nội chính
Dự trù, theo dõi và báo cáo ngân sách
 
Quản lý thu và chi các hoạt động SGO
 
Phụ trách hậu cần
 
Quản lý & xây dựng tinh thần làm việc tích cực trong nội bộ nhóm
 
  • Thư ký
Ghi chép biên bản các cuộc họp, tổng hợp, lưu trữ thông tin
 
Sắp xếp lịch nội bộ, lịch chung, điều phối lịch
 
Đảm bảo thông suốt thông tin trong nội bộ SGO