Mầm non

 

Học sinh cần làm gì để được phục vụ xe buýt?

 • Học sinh cần đăng ký theo mẫu với Phòng dịch vụ xe buýt hoặc phòng Tuyển sinh trước 5 ngày làm việc để được xếp tuyến xe đưa đón.

Dịch vụ xe buýt diễn ra như thế nào?

 • Học sinh  được đón và trả tại nhà theo giờ cá nhân. Thông tin chi tiết về giờ đưa đón, số xe và giám sát viên trên xe buýt sẽ được gửi trước khi bắt đầu năm học.
 • Học sinh cần có mặt tại điểm đón 2 phút trước giờ xe đón. Xe buýt sẽ không chờ. Khi HS ra xe muộn, bị lỡ xe phải tự lo phương tiện di chuyển. Những phát sinh do HS muộn xe, nhà trường không chịu trách nhiệm.

+ Giám sát viên sẽ gọi điện/nhắn tin báo cho PHHS khi không thấy HS tại điểm đón sáng.

+ GV phụ trách lớp sẽ báo cho PHHS khi không thấy HS tại điểm tập trung để trả chiều.

 • Trường hợp xe không đến đúng giờ đón vì các lý do bất khả kháng, giám sát viên sẽ chủ động gọi điện trước để thông báo cho PHHS.
 • Trường hợp xe đưa HS đến trường muộn, nhà trường sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc các con chu đáo (ăn sáng và cấp giấy vào lớp).
 • Buổi chiều HS tập trung lên xe ra về lúc 16.15. Xe chuyển bánh lúc 16.20.

Học sinh cần thực hiện những yêu cầu gì khi ngồi trên xe?

 • Học sinh được yêu cầu đeo dây an toàn trong suốt quá trình di chuyển theo quy định của pháp luật và vì sự an toàn của bản thân.
 • Học sinh tôn trọng không gian của mọi người trên xe: Không gây ồn ào, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp lịch sự.
 • Giữ gìn vệ sinh, không ăn trên xe, ngồi đúng vị trí được sắp xếp, không dùng thiết bị điện tử/điện thoại, chấp hành theo sự chỉ dẫn của giám sát viên và lái xe.

Học sinh làm gì khi đột xuất không sử dụng dịch vụ xe buýt?

 • Học sinh nghỉ học đột xuất/tự đi đến trường cần báo cho giám sát viên ít nhất 15 phút trước giờ đón học sinh để không ảnh hưởng đến những học sinh khác trên tuyến xe.

Học sinh làm gì nếu muốn thay đổi điểm đón/trả?

 • Khi muốn thay đổi tuyến xe đón/trả, học sinh gửi đơn đăng ký địa điểm bằng văn bản cho giám sát viên trên xe buýt. Việc thay đổi tuyến xe sẽ được thực hiện sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký theo mẫu có chữ ký của Phụ huynh.

Học sinh làm gì khi đột xuất thay đổi không đưa đón bằng xe buýt?

 • Đột xuất nghỉ học, đột xuất về sớm, đột xuất đến muộn, đột xuất chuyển sang đi bằng phương tiện cá nhân, đột xuất thay đổi địa điểm đón/trả, học sinh cần thông báo ít nhất 60 phút trước giờ đưa đón cho giám sát viên.

 

Nhấn vào đây để tải Lịch năm học khối Mầm non 2019 - 2020