Quỹ bốn mùa yêu thương

Winter Festival 2014: đếm ngược

Winter Festival 2014: đếm ngược

Để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện Winter Festival 2014 – Sự kiện gây quỹ từ thiện lớn nhất của học sinh Olympia, ngày 03/12/2014 thầy trò trường PTLC Olympia đã có buổi tập luyện văn nghệ đầu tiên.