Hội cựu học sinh

Olympians: Here we go again!

Olympians: Here we go again!

Họp mặt Hội cựu học sinh Olympia (TOSA - The Olympia Schools Alumni) là hoạt động thường niên nhằm xây dựng mạng lưới và gắn kết học sinh Olympia các khóa.
Thông báo Họp mặt Hội cựu học sinh 2016

Thông báo Họp mặt Hội cựu học sinh 2016

Thông báo họp mặt hội cựu học sinh Olympia (TOSA - The Olympia Schools Alumni)