Ông già Khottabych

Bài thơ ông già Khottabych của Thùy Nga - Lớp 4A2

Tác giả: Thùy Nga - Lớp 4A2

 

Một ông thần kì khôi

Già hơn ba nghìn tuổi

Cả đời nằm buồn rũ

Ở trong một cái hũ.

Nước da ông ngăm ngăm

Mình gầy ngang que tăm

Đầu ông đội khăn xếp

Râu ông dài cả mét.

Tên thì rõ là dị

Song ai cũng nhớ kĩ

Vì ông rất hồn nhiên

Y như một cô tiên.

Lúc nào cũng tự đắc

Nghĩ mình làm việc tốt

Mặc dù mấy phép lạ

Gây không ít tai họa.

Nhưng ai mà không thích

Ông già Khottabych?